Новини

10 Серпень 10:34
СКЛАСТИ І ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА СОРТ РОСЛИН МОЖНА ЧЕРЕЗ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБУ
СКЛАСТИ І ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА СОРТ РОСЛИН МОЖНА ЧЕРЕЗ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБУ

Відповідні правила оновило Мінагрополітики. Права на сорт рослин в Україні будуть набуватися шляхом подачі заявки на сорт рослин в Держпродспоживслужбу. Такий порядок отримання визначило Мінагрополітики в наказі від 28 лютого 2018 року № 110. Заявка на сорт
рослин – це сукупність документів, перелік яких визначений статтею 20 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (далі – Закон),  які подаються в паперовому та електронному вигляді. Подача сканованих копій документів заявки не допускається.

Згідно з Законом необхідно подати:

 • заяву про визнання прав на сорт з позначенням видів прав на сорт, які хоче отримати заявник;
 • ім'я (назва) та адреса місця проживання заявника;
 • ім'я та адресу місця проживання автора (авторів);
 • назву ​​ботанічного таксона (українською та латинською мовами);
 • запропоновану назву сорту;
 • технічну анкету сорту;
 • вказати ​​показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні (якщо в заяві зазначено про намір придбати майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин);
 • відомості про походження сорту, які містять методи та вихідні форми, які використовувались для його створення;
 • відомості про інші заявки на даний сорт;
 • відомості про здійснення комерційного використання;
 • інші визначені відомості, необхідні для придбання прав на сорт.

Датою подачі заявки вважається дата одержання Держпродспоживслужбою матеріалів такої заявки. Право на подачу заявки мають: автор (автори) сорту; спільно автор (автори), роботодавець (замовник); роботодавець (замовник), якщо це обумовлено трудовим договором (контрактом) або договором про створення за замовленням; людина, якій передано право на подачу заявки роботодавцем (замовником) на підставі Закону або договору; правонаступник (спадкоємець) автора або роботодавця (замовника); будь-яка особа, якщо заявка подається на загальновідомий сорт без придбання майнових прав інтелектуальної власності.

У такому випадку заявник надає додаткову інформацію, зокрема підтвердження компетентного органу держави-учасниці про відсутність відомостей про автора (селекціонера) сорту рослин. Людина, яка подала заявку, є заявником сорту. Заявка повинна стосуватися лише одного сорту і містити:

 • заяву про визнання прав на сорт з позначенням видів прав на сорт, які має намір отримати заявник, в двох примірниках;
 • технічну анкету сорту в двох примірниках;
 • показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні в двох примірниках.

Додатково подаються:

 • документ про сплату збору за подання заявки (може подаватися протягом 2 місяців після дати подання заявки);
 • документ про повноваження представника (якщо заявка подається через представника заявника);
 • копія першої заявки, засвідчена компетентним органом держави-учасниці, в який вона була подана, і її переклад на українську мову, в разі якщо заявником заявлено ​​право пріоритету заявки;
 • фотографії рослин або органів рослини сорту (додаються тільки для ботанічних таксонів, кваліфікаційна експертиза яких проводиться на підставі інформації, наданої заявником);
 • документ, що засвідчує право заявника на подачу заявки за базовим Законом. Заявник може надати відомості, за допомогою яких можна встановити заявника в якості селекціонера, зокрема підтвердження компетентного органу держави-учасника.

Наказ «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин» від 28 лютого 2018 року № 110 набрав чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

© Юрліга

Поділитися:
Записатись на прийом
Подати скаргу